Bản Cập Nhật Mùa Đông

Như bình chọn của mọi người mong muốn “Mùa Đông đến sớm” nên Minetazo quyết định đưa bản cập nhật mùa đông vào giữa tháng 8. Nội dung cập nhật:

• InfoBoard

• Tablist

• Đổi Map

• Bổ sung hiệu ứng tuyết rơi

HUB

FREE SKYBLOCK

TOWNYRPG

OP SKYBLOCK

IP: tazomc.net