Thông tin – Reset Pixelmon

Thông báo:
-Trong tuần này Ad sẽ reset Pixelmon, vì lý do nó hơi hỗn độn giữa bản cũ và mới với cũng khá nặng rồi.

-Về việc bồi thường, thì 1 số bạn chơi thường xuyên, đã có danh sách, ad sẽ bồi thường masterball với kẹo.

-Ngoài ra khi reset xong sẽ có 1 kit đặc biệt, được sử dụng trong thời gian 7 ngày đầu sau reset, dành cho mọi người chơi!

– Rank, tiền, point sẽ vẫn giữ nguyên.

– Khi nào reset xong Ad sẽ thông báo. Cảm ơn các bạn! Tạm thời qua cày point các game khác nhé 😀

IP: minetazo.com ^^

Trả lời

IP: tazomc.net