Thông tin – Prison

Xin chào,bài này sẽ giới thiệu 1 số chức năng của Prison(sắp mở)

-> Hỗ trợ chức năng bán đồ bằng NPC,tạo sự tinh tế,đẹp và ưa nhìn

-> Có rank từ A – Ultra 4

-> Có hệ thống phong ấn đồ(khóa đồ),cầm đồ,click vào là sẽ khóa được 😀

-> khi khóa chỉ có người khóa mới nhặt và sử dụng được

-> khi khóa sẽ có chữ Locked trên ô chat,mở khóa sẽ có chữ Unlocked

-> Giao diện của đồ khi bị khóa có chữ [Locked]

-> Nơi chọn khu đào

-> Và còn nhiều tính năng thú vị khác tại Prison – Minetazo.com

-> Khi mở sẽ có thông báo cập nhật web tin tức, Click vào đây

-> Cảm ơn các bạn đã xem 😀

+IP: minetazo.com

Trả lời

IP: tazomc.net