Các Mod thường thiếu | Pixelmon

Hướng dẫn sửa lỗi thiếu Mod Pixelmon hoặc TazoMod

1/ Tải Mod bạn thiếu bằng link phía dưới

2/ 

  • Đối với Window: %appdata% -> .minecraft -> mods -> xóa mod bị lỗi (ví dụ bạn bị lỗi mod Pixelmon thì bạn xóa mod pixelmon trong Folder mods và tải lại mod mới)


  • Đối với MacOS: Home -> library -> .minecraft -> mods -> xóa mod bị lỗi (ví dụ bạn bị lỗi mod Pixelmon thì bạn xóa mod pixelmon trong Folder mods và tải lại mod mới)

3/ Kéo mod vừa tải vào thư mục mods

Link tải Mod:


Hướng dẫn cài đặt Pixelmon bằng TAZO LAUNCHER: Click vào đây

IP: tazomc.net