TDN Project

Đây là Map trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, tọa lạc tại 20 lý tự trọng, Quận 1 TPHCM được xây dựng trong thế giới Minecraft với tỉ lệ là 1:1

Công trình được thực hiện, hỗ trợ và hoàn thiện bởi các học sinh & cựu học sinh THPTC Trần Đại Nghĩa:

 1. Trương Nguyễn Gia Khang
 2. Lê Minh Đức
 3. Hồ Ngọc Duy
 4. Phạm Gia Phúc
 5. Nguyễn Khải
 6. Alteracctive
 7. Nguyễn Nhật Minh Khôi
 8. Phạm Đức Thắng
 9. Nguyễn Hồng Phúc
 10. Nguyễn Minh Khang
 11. Nguyễn Phúc Lộc
 12. Đỗ Hữu Việt Nguyên
 13. Nguyễn Cảnh Hưng
 14. Đặng Hải Dương
 15. Huỳnh Gia Bảo
 16. Lê Vũ Quang Minh
 17. Nguyễn Văn Hòa

Tải Map: (Click vào phiên bản bạn muốn tải)

 1.  Phiên Bản Khai Giảng
 2. Phiên bản bình thường

Một số Hình Ảnh của THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa phiên bản Minecraft

IP: tazomc.net