Event tháng 5

Minetazo xin chào các bạn! Trước hết chúng tôi xin có lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã tham gia vào Minetazo trong thời gian vừa qua. Mặc dù Server chúng tôi mới hoàn thiện và còn ít người tham gia nhưng chúng tôi hi vong chính các bạn đã, đang Read more about Event tháng 5[…]

IP: tazomc.net