Hướng dẫn cài đặt Minecraft

Để cài đặt Minecraft bạn cần tải bản launcher Minecraft (tham khảo bài viết ) Sau đó bạn click chuột vào file vừa tải về và chọn run kết thúc quá trình cài đặt cửa sổ Titan minecraft launcher 3.6.1 sẽ xuất hiện tại mục version bạn chọn release 1.10.2 sau đó bạn điền User Read more about Hướng dẫn cài đặt Minecraft[…]

IP: tazomc.net