Hướng dẫn add/đổi email và đổi mật khẩu

Xin chào,hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản để add/đổi email,mật khẩu 1/Cách thêm email vào tài khoản Lệnh: /email add (email) (nhập lại email)  (email) là email mà các bạn muốn đăng ký cho tài khoản (nhập lại email) nhập lại email mà các bạn muốn đăng ký cho Read more about Hướng dẫn add/đổi email và đổi mật khẩu[…]

IP: tazomc.net