Hướng dẫn đổi tên, thay màu chữ Chat

Việc tạo màu chữ cho một tên hay việc bạn đặt màu vào chữ trong câu nói của bạn sẽ giúp người chơi khác quan tâm và chú ý đến hơn. Vừa qua có nhiều bạn đã hỏi mình về việc đổi tên nick và thay màu chữ cho tên cung như đoạn Chat. Mình Read more about Hướng dẫn đổi tên, thay màu chữ Chat[…]

IP: tazomc.net