Sự Kiện Quốc Khánh

Ra mắt sự kiện Quốc Khánh từ ngày 2/9/2020 – 16/9/2020. Tại sự kiện lần này sẽ có 3 cấp độ kiếm, Level 1 sẽ là Trade, Level 2 ở Towny & OP Skyblock sẽ có giá 15 đồng tazo, riêng Free SB sẽ có giá 10 đồng tazo. Còn Kiếm Level 3 nằm trong vòng quay

Nâng cấp Kiếm Level 1:

Key Mở Rương, Kiếm Level 2 & 3 (Free Skyblock)

Key Mở Rương, Kiếm Level 2 & 3 (OP Skyblock & TownyRPG)

Rương Quốc Khánh:

IP: Minetazo.com

IP: tazomc.net