Sổ Sứ Mệnh Mùa 8

Tháng 10 – Tâm điểm sổ sứ mệnh: Halloween

Sổ sứ mệnh S8 sẽ có giá 115 Points tương tự các mùa trước. Logo SSM S8 sẽ có được khi cày đến cấp 10 Elite. Đồ sẽ là nón, áo, quần, giày & cung ở Elite. Còn cấp 60 sẽ có Xẻng Halloween. Đối với trường hợp đã đặt trước sẽ được + 6 cấp và Free SSM Elite

IP: tazomc.net