Rìu & Xẻng mùa hè

Tiếp tục với chuỗi sự kiện mùa hè, các bạn có thể đổi tại /warp crate

• Xẻng mùa hè Level 2: Xẻng mùa hè Level 1 + 30 thịt heo quay

• Rìu mùa hè Level 2: Rìu mùa hè Level 1 + 30 Hạt cát thần kì

• Rìu mùa hè Level 3: Rìu mùa hè Level 2 + 30 hơi thở biển cả

• Các bạn có thể farm quái tại /warp SummerCách nhận Xẻng Mùa hè Lv1 & Lv3, Rìu mùa hè Lv1: Click vào đây

IP: tazomc.net