Pixelmon Reforged 7.0

Trong bản Pixelmon Reforged 7.0.1 đã được cập nhật sẽ có những điều vô cùng thú vị trong bản cập nhật
Thứ nhất về chức năng Cổng Ultral (Ultra Wormhole):
– Để mở được cổng Ultral bạn cần phải bắt 1 Legendary tên Cosmog sau đó tiến hóa thành Cos-moem sau đó bạn có thể chọn 2 dạng để tiến hóa thành 
Dạng thứ nhất : Nếu bạn cho Cos-moem tiến hóa vào buổi sáng nó sẽ trở thành Solgaleo
Dạng thứ hai : Nếu bạn cho Cos-Moem tiến hóa vào buổi tối nó sẽ trở thành Lunala
¤Lưu ý : Cả hai con đều mở cổng được nhé =]]z
—》 Bạn có thể bắt Cosmog ở biome : Sunflower Plains 
+ Thời gian spawn : Dawn / Dusk 

Thứ hai là thêm 1 loại thế giới mới được gọi là Ultral Beast :

 – Trong thế giới này là nơi spawn ra các loại pokemon được gọi là Ultral Beast và các pokemon chỉ spawn duy nhất trong Ultral Beast hiện tại có mười một Ultra Beasts được biết đến (Click vào tên ở dưới hình để xem thông tin)

IP: tazomc.net