Miễn Phí Fly 3/8 – 9/8

Dường như việc đi bộ trong Minecraft quá chậm và hầu như ai cũng chán với điều đó. Đặc biệt là những lúc xây “những công trình vĩ đại” mà lỡ trượt chân té xuống thì mất cả giờ đồng hồ để leo lên lại.

Vì vậy, Minetazo sẽ miễn phí Fly (/fly) tại TownyRPG, Free Skyblock & OP Skyblock. Các bạn có thể bay ở mọi nơi trừ Spawn & Các khu chức năng (warp crate, pvp,…). Có hiệu lực từ 3/8 – 9/8

IP: tazomc.net