Hướng dẫn đổi tên, thay màu chữ Chat

Việc tạo màu chữ cho một tên hay việc bạn đặt màu vào chữ trong câu nói của bạn sẽ giúp người chơi khác quan tâm và chú ý đến hơn. Vừa qua có nhiều bạn đã hỏi mình về việc đổi tên nick và thay màu chữ cho tên cung như đoạn Chat. Mình xin giới thiệu cho các bạn cách thay đổi tên và đặt màu chữ ở dưới đây.

Thay đổi tên:

Để thay đổi tên trong game bạn gõ lệnh: /nick <tên bạn mong muốn> VD: /nick minetazo

Đổi tên có kiểu giống như in đậm, gạch chân, in nghiêng...: /nick <mã kiểu><tên bạn mong muốn>

VD: /nick &lminetazo –> minetazo

Đổi tên  có màu bạn gõ: /nick <mã màu><tên bạn mong muôn> VD: /nick &bminetazo –> minetazo

Ngoài ra bạn có thể kết hợp nhiều màu hay vừa màu vừa kiểu theo quy tắc

/nick <mã màu><mã kiểu><tên bạn mong muốn>

Các bạn cũng có thể thay đổi từng chữ bằng việc thêm mã kiểu hoặc mã màu hoặc cả 2 vào trước từng ký tự trong câu lệnh

Thêm màu và kiểu cho câu Chat:

Tương tự việc thay đổi nick bạn có thể thêm màu hoặc kiểu chữ hoặc cả 2 cho câu Chat. Sau khi bạn vào thanh Chat bạn dùng quy tắc sau:

Chat có màu: <mã màu><câu Chat> ví dụ &bServer minetazo là Server minecraft Việt Nam sau khi hiển thị câu Chat sẽ là Server minetazo là Server minecraft Việt Nam

Chat có kiểu: <mã kiểu><câu Chat> ví dụ &nminecraft hướng dẫn cách đổi tên nick sau khi hiển thị sẽ là

minecraft hướng dẫn cách đổi tên nick

Và bạn cũng sẽ có kiểu kết hợp bằng việc thêm mã màu và mã kiểu trước mỗi ký tự hoặc 1 chữ trong câu lệnh Chat

ví dụ: &b&lminecraft &e&nminetazo.com và kết quả hiển thị màn hình sẽ là minecraft minetazo.com

rất đơn giản phải không các bạn và sau đây là bảng mã màu và mã kiểu các bạn có thể tự do thay đổi theo bảng mã này

ma-mau-minetazo.com

mã màu minecraft

mã kiểu chữ trong minecratf

3 thoughts on “Hướng dẫn đổi tên, thay màu chữ Chat

Trả lời

IP: tazomc.net