Hướng Dẫn Craft Backpack

Bên dưới là các hình ảnh hướng dẫn craft Backpack nhe các bạn. Dành cho các bạn đang chơi Pixelmon.

Bước 1: Tạo Bound Leather

Bước 2: Tạo Tanned Leather

Bước 3: Tạo  khung sắt cho Backpack

  • Tạo thanh sắt

  • Tạo khung sắt

Bước 4: Ráp 3 phần để tạo thành Backpack

  • Phần trên:

  • Phần dưới

  • Phần giữa

 

Bước 5: Ráp 3 phần ở Bước 6

 

Hướng Dẫn Craft Pokeball và Dùng TM/HM: http://minetazo.com/huong-dan-choi-pixelmon

Hướng dẫn claim đất: http://minetazo.com/huong-dan-claim-dat/

Trả lời

IP: tazomc.net