26 Tháng Mười, 2017

Hướng dẫn claim đất

5
(4)

Các bước để claim đất:

Tạo vùng claim:

 • Cầm xẻng vàng, click chuột phải vào 2 điểm để tạo hình chữ nhật vùng bạn muốn claim.
 • Nếu muốn di chuyển một điểm claim, bạn cầm xẻng click chuột phải vào vị trí đã chọn trước đó, sau đó click chuột phải vào vị trí mới là sẽ dịch chuyển sang vị trí mới.
 • Nếu muốn huỷ các thao tác đã làm chỉ cần quăng rìu đi.
 • Cầm xẻng, click chuột phải để chọn 1 điểm, sau đó di chuyển đến điểm thứ 2 sao cho tạo thành một hình chữ nhật với điểm thứ 1, rồi bạn click chuột phải lần nữa để claim vùng đất đó.
 • Nếu có thông báo không đủ claim block bạn cần mua thêm claim block bằng hoặc lớn hơn số lượng block trong thông báo đó: /claimblocks <số lượng block cần mua>

Hình bên dưới là sau khi bạn chọn 2 điểm, vùng claim sẽ được dánh dấu bằng 4 góc có block vàng và đá phát sáng.

Nhắc Nhở:

 • Mỗi lần claim trị giá $50
 • Các lần claim cách nhau ít nhất 2 phút 50 giây
 • Vùng có thể claim nhỏ nhất là 10X10

Mua/bán đất:

 • Bạn dùng lệnh /claimbuy để mua, hoặc /claimsell <price> để bán vùng claim đã chọn

Thiết lập quyền trên đất của bạn:

 • /claimfarewell <“message”> để hiện message cho người đi ra ngoài vùng đất của bạn.
 • /claimgreeting <“message”> để hiện message cho người đi vào vùng đất của bạn.
 • /claimname <“name”> đặt tên cho vùng đất của bạn
 • /trust <player> để cho phép player khác được sử dụng đất của bạn.
 • /untrust <player> để xoá quyền sử dụng đất của player đó trên đất của bạn
 • /trustlist để xem danh sách player được trust

Các bạn chú ý lệnh flag trong đây để thiết đặt các quyền quan trọng trên vùng đất của mình (xem)

Muốn biết thêm các lệnh claim hãy vào đây GriefPrevention Commands.

Hướng Dẫn Craft Pokeball và Dùng TM/HM: https://tazomc.net/huong-dan-choi-pixelmon

Hướng Dẫn craft backpack: https://tazomc.net/huong-dan-craft-backpack/

Click vào ngôi sao để đánh giá bài viết này

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượng đánh giá: 4

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này thôi nào!

IP: tazomc.net