Hướng dẫn chế tạo trong Minecraft

Hầu hết vật phẩm trong minecraft đều cần ô chế tạo là 3×3. Vì vậy để chế tạo được những vật phẩm đó chúng ta cần tạo Bàn chế tạo .

Bước 1: Tạo bàn chế tạo

Để tạo được bàn chế tạo bạn cần phải có một item gỗ  . Bạn có thể lấy các item gỗ khi chặt cây. Khi đã có 1 item gỗ bạn nhấn phím “E” để vào hành trang của bạn. Bạn hãy đưa 1 item gỗ vào 1 ô 2×2 của phần crafting (chế tạo). Một item gỗ sẽ được 4 item ván gỗ. Sau đó bạn lần lượt đặt các item ván gỗ vào các ô 2×2 của crafting và bạn lấy ra 1 bàn chế tạo.

hanh-trang-nguoi-choi-minecraft

hành trang người chơi Minecraft

che-tao-ban-che-tao

Chế tạo bàn chế tạo

Bước 2: Sử dụng bàn chế tạo

Bây giờ, bạn hãy đặt bàn chế tạo ra bằng chuột phải. sau đó chỉ chuột vào bàn chế tạo và nhấn chuột phải. bạn sẽ được một ô 3×3 để chế tạo tất cả các vật phẩm trong minecraft

dat-ban-che-tao-minecraft

Đặt bàn chế tạo

ban-che-tao-minecraft

Bàn chế tạo trong Minecraft

Trả lời

IP: tazomc.net