Hướng Dẫn Breed (Lai) Pokemon trong Pixelmon

Xin chào mọi người, hiện tại Pixelmon đang đón nhận khá nhiều thành viên mới, và vì mới nên sẽ không biết cách Breed Pokemon như thế nào. Đây là bài viết được lấy từ group của server (Click vào đây) . Special thanks to SnowySniper – TazoMC


Bài hướng dẫn này sẽ bao gồm 6 phần

1. Cơ chế
2. Item hỗ trợ
3. Điều kiện breed
4. Cách lấy iv theo ý muốn
5. Ấp trứng
6. Trường hợp đặc biệt


1. Cơ chế
Khi hội tụ đủ điều kiệnsau 1 khoảng thời gian nhất định, 2 pkm sẽ đẻ trứng sau 5 giai đoạn , có thể lấy trứng ( egg ) trong Ranch Block ( xem phần điều kiện )
Egg sẽ lấy 3 iv ngẫu nhiên của phụ huynh , 3 iv còn lại do hệ thống random, nature cũng random nốt
Egg đồng thời cũng mang 1 số move có thể giữ lại của phụ huynh  ( eggmove ), một số move chỉ có thể học thông qua cách này
Trứng sẽ cùng loài với pkm mẹ
Egg sẽ có 60% sở hữu ability của con cái ( 80 nếu con đực có ability giống )
Nếu không sẽ chọn ability bất kì trong ability pool của loài đó ( Không tính HA )
KHÔNG THỂ BREED LEGEND

 

2. Item hỗ trợ
Item sau đây sẽ giữ iv tương ứng của người cầm cho egg
Power Weight (HP)
Power Bracer (Attack)
Power Belt (Defense)
Power Lens (Sp. Attack)
Power Band (Sp. Defense)
Power Anklet (Speed)
Everstone ( 50% Giữ lại nature của pokemon cầm cho egg )
Destiny Knot ( Egg sẽ lấy 5 iv thay vì 3 )
Golden Hourglass ( mua ở shop – skip 1 giai đoạn breed )
Các item dưới ảnh khi cho pkm cầm, nó sẽ đẻ pokemon phiên bản baby thay vì chính nó
( Baby pokemon phần lớn không spawn )

 

3. Điều kiện breed
Pokemon phải cùng một họ ( Egggroup )
Ngoại trừ No egg discovered/Undiscovered
Check egggroup của pkm bằng lệnh
/Wiki <tên pkm> egggrop
2 pkm khác giới tính ( Tất nhiên rồi 😃 đấu kiếm ra được sản phẩm không ta 🤔🤔 )
Thoả mãn môi trường breed ( theo hệ )
Mỗi block sẽ cho 1 chỉ số tương thích
Pkm sẽ chỉ bắt đầu breed khi chỉ số đạt >=35 cho mỗi pokemon
Pokemon song hệ sẽ lấy trung bình của 2 loại chỉ số  của 2 hệ
Danh sách blockClick vào đây

 

4. Iv egg theo ý muốn
Đầu tiên ta cần bắt 1 con cái của loài cần breed 
Và 5 con có iv 31 khác nhau cùng egggroup với con trên
Tốt nhất nên bắt 5-6 con cùng loài có 5 iv khác nhau
Đánh dâú từng con 
Ví dụ
Hp
Def
Spe
.
.
.
Sau đó cho cầm item giữ iv tương ứng ( ở trên ) rồi breed từng cặp một ( tùy theo số lượng đực cái )
Ví dụ
Hp x Def
Atk x Spe
Satk x Sdef
Sau đó ta sẽ được 3 egg sau
HpDef
AtkSpe
SatkSdef
Ấp nó
Rồi đem 2 trong 3 đứa breed với nhau ( đực cái, nếu egg ra 3 con cái hoặc 3 con đực thì bạn nên make up lại nhân phẩm :< )
Lúc này ta dùng Destiny knot và everstone ( Nếu có nature tốt )
Breed đến khi có 4 dòng 31
HpDef x AtkSpeed -> HpDefAtkSpe
Rồi đem nó breed với con còn lại ( SatkSdef ) cho đến khi được 5 dòng 31
Linh hoạt thay egg vào vị trí của 2 con breed nếu iv tốt hơn
Nếu muốn breed 100 thì tốt nhất cho 2 con 5 dòng 31 breed với nhau đến chết :v

 

5. Ấp trứng
Cầm trứng trong team chạy khắp map 🙂
Hoặc dùng lệnh /hatch nếu có ( money money money )
Dùng /eggsteps <slot> để check bước chân còn lại
Dùng pokemon có ability Flame Body để ấp trứng nhanh hơn

 

6. Trường hợp đặc biệt
Ditti x Ditto -> random pokemon ( Không tính legend, unown )
Ditto x bất kì pokemon nào -> pokemon đó ( Như trên – trong trường hợp này, có thể dùng HA đực để tạo ra HA cái )
Ditto x Manaphy -> Phione ( Legend duy nhất có thể breed )
À
Ditto x Ditto có thể ra được Ultra Beast 😤😤😤

Các hướng dẫn khác liên quan đến Pixelmon: Click vào đây

IP: tazomc.net