Hệ thống Class mới | TownyRPG

Sau đợt reset ngày 3/6/2019, Ban quản trị Minetazo đã cập nhật cho TownyRPG 1 hệ thống Class hoàn toàn mới lạ

Lúc đầu khi vào game, bạn sẽ là người Vô Danh (none), hãy /class để chọn cho bản thân mình class khởi đầu nhé

Lưu Ý: Sau khi chọn Class, bạn sẽ không thể thay đổi mà chỉ có thể tiếp tục nâng class

Gồm có 4 Class khởi đầu để bạn thỏa sức chọn lựa, phần chữ Tiếng Anh là phần tên Class để bạn nhập lệnh, còn phần tiếng Việt chính là phần tên hiển thị trên chat.

4 Class: Nông dân (Farmer), Tiều Phu (Woodcutter), Thầy Pháp (Shaman), Thợ Săn (Hunter), bạn có thể mở GUI Class để xem chi tiết hơn bằng lệnh /class

Để chọn Class mà bạn muốn, hãy dùng lệnh /class profess (tên tiếng Anh của class), ví dụ mình muốn làm thầy pháp thì mình sẽ dùng /class profess Shaman

Lưu Ý: Hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn class nhé, vì bạn sẽ không thể thay đổi Class

 

Class khởi đầu

Tiếp theo là Class cấp độ 2, để chọn Class ở cấp độ này, bạn phải đạt cấp 100 của Class bạn đã chọn ở phần Class cấp độ 1, CấpEXP sẽ hiển thị ở bản bên phải

Ở phần này cũng có 4 class, chính là phần nâng cấp của các Class trước

 • Nông dân (Farmer) -> Chiến binh (Warrior)
 • Tiều Phu (Woodcutter) -> Đô Vật (Huscarl)
 • Thầy Pháp (Shaman) -> Pháp Sư (Wizard)
 • Thợ Săn (Hunter) -> Xạ thủ (Archer)

Ví dụ, khi nãy mình đã chọn class Thầy Pháp (Shaman) [Đã đạt cấp 50] thì bây giờ mình sẽ up lên Class Pháp sư  sẽ dùng /class profess Wizard

Class cấp độ 1

Tiếp theo là Class cấp độ 2, để chọn Class ở cấp độ này, bạn phải đạt cấp 100 của Class bạn đã chọn ở phần Class cấp độ 1, CấpEXP sẽ hiển thị ở bản bên phải

Ở phần này cũng có 4 class, chính là phần nâng cấp của các Class trước 

Lưu Ý: Ở phần này tuy tên Tiếng Việt giống nhưng tên tiếng Anh khác

 • Nông dân (Warrior) -> Bá Tước (EarlWarrior)
 • Tiều Phu (Huscarl) -> Địa chủ (LandlordHuscarl)
 • Pháp Sư (Wizard) -> Địa chủ (LandlordWizard)
 • Xạ thủ (Archer) -> Bá Tước (EarlArcher)

Ví dụ, khi nãy mình đã chọn class Phù thủy (Wizard) [Đã đạt cấp 100] thì bây giờ mình sẽ up lên Class Địa chủ  sẽ dùng /class profess LandlordWizard

Tiếp theo là Class cấp độ 3, để chọn Class ở cấp độ này, bạn phải đạt cấp 100 của Class bạn đã chọn ở phần Class cấp độ 2, CấpEXP sẽ hiển thị ở bản bên phải

Ở phần này cũng có 4 class, chính là phần nâng cấp của các Class trước 

Lưu Ý: Ở phần này tuy tên Tiếng Việt giống nhưng tên tiếng Anh khác

 • Bá Tước (EarlWarrior) -> Lãnh Chúa (LordEarlWarrior)
 • Địa chủ (LandlordHuscarl) -> Lãnh Chúa (LordLandlordHuscarl)
 • Địa chủ (LandlordWizard) -> Lãnh Chúa (LordLandlordWizard)
 • Bá Tước (EarlArcher) -> Lãnh Chúa (LordEarlArcher)

Ví dụ, khi nãy mình đã chọn class Địa chủ (LandlordWizard) [Đã đạt cấp 100] thì bây giờ mình sẽ up lên Class Lãnh Chúa  sẽ dùng /class profess LordLandlordWizard

Class cấp độ 3

Cuối cùng là Class cấp độ 4, để chọn Class ở cấp độ này, bạn phải đạt cấp 100 của Class bạn đã chọn ở phần Class cấp độ 3, CấpEXP sẽ hiển thị ở bản bên phải

Ở phần này cũng có 4 class, chính là phần nâng cấp của các Class trước 

Lưu Ý: Ở phần này tuy tên Tiếng Việt giống nhưng tên tiếng Anh khác

 • Lãnh Chúa (LordEarlWarrior) -> Vua (KingLordEarlWarrior)
 • Lãnh Chúa (LordLandlordHuscarl) -> Vua (KingLordLandlordHuscarl)
 • Lãnh Chúa (LordLandlordWizard) -> Vua (KingLordLandlordWizard)
 • Lãnh Chúa (LordEarlArcher) -> Vua (KingLordEarlArcher)

Ví dụ, khi nãy mình đã chọn class Vua (LordLandlordWizard) [Đã đạt cấp 100] thì bây giờ mình sẽ up lên Class Vua  sẽ dùng /class profess KingLordLandlordWizard

Class cấp độ 4

Ngoài ra, trong mục /class còn có phần xem thông tin Class hiện tại, các bạn có thể click vào để xem

Hệ thống Skill đang trong quá trình phát triển [Comming Soon]

IP: Minetazo.com

IP: tazomc.net