Giải thưởng TOP nạp thẻ

Giải Thưởng:

۝ Top 1 : Logo top nạp thẻ tháng + 400 points ۝

۝ Top 2 : Logo top nạp thẻ tháng + 300 points ۝

۝ Top 3 : Logo top nạp thẻ tháng + 200 points ۝

Đặc Quyền Logo:

۝ Được khuyến mãi 30% khi nạp thẻ ۝

۝ Được ưu tiên xét duyệt trước khi đăng ký vào máy chủ thử nghiệm ۝

۝ Thời hạn Logo là Một Tháng ۝

Lưu ý: Trường hợp nhiều người bằng điểm thì người đạt số điểm đó trước sẽ giành được top.

IP: tazomc.net