Hướng dẫn đổi Điểm tích lũy thành POINTS

Xin chào,vì 1 số bạn chưa biết và hiểu cách đổi điểm tích lũy (khi parkour và điểm danh có được) sang points

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi

(!Tham gia điểm danh/chơi/đổi điểm tại Hub (nơi chọn game)

1/ Đầu tiên,bạn cần biết cách nhận điểm tích lũy nhanh và nhiều nhất

  • Bạn có thể tối ưu thời gian bằng cách điểm danh 10h/lần,tức là 1 ngày bạn có thể nhận được 2 điểm tích lũy
  • Bạn có thể Parkour,cứ mỗi lần đạt được 40 điểm,80 điểm và 100 điểm,bạn sẽ được 1 điểm tích lũy.
  • Vậy,cứ Parkour đạt đến 100 điểm,bạn sẽ có được 3 điểm tích lũy,điều này giúp bạn vừa luyện parkour,vừa được ưu đãi

2/ Cách đổi

  • Cầm cái đầu tại ô số 4click chuột phải để mở menu điểm danh

.               

  • Tại menu điểm danh 

.             Nút bên trái để điểm danh | Nút bên phải để đổi points

                 (chú thích: cái đầu bên trái và trái táo bên phải)

                    

.                      

.                      

  • Lưu ý: Cứ 2 điểm tích lũy,bạn sẽ đổi được 1 points. Bạn cần ít nhất 10 điểm tích lũy để thực hiện đổi

IP: Minetazo.com

3 thoughts on “Hướng dẫn đổi Điểm tích lũy thành POINTS

Trả lời

IP: tazomc.net