Chỉnh sửa đồ | TownyRPG

Chỉnh sửa đồ tại TownyRPG:

Bug: Kĩ năng ném (phóng) trứng của vật phẩm bị lỗi, khiên kĩ năng này đôi khi trở thành tự sát

Thay đổi:

1/ Gậy Phép [Normal]: Chỉnh từ kĩ năng ném trứng (0.8s) -> ném tuyết (0.8s)

2/ Gậy Phép [Limited] Chỉnh sửa giá: 50 -> 20 đồng tazo + gây phép [Normal]

3/ Đồ Long Đao [Max]: Chỉnh sửa kĩ năng ném trứng (5.0s) -> Ném tuyết (3.5s)

Lưu Ý: Nếu đồ của bạn có ép Slot và không thể đổi lại thành đồ mới tại warp donate/trade, hãy gửi về hộp thư Admin để được hoàn trả (/guithu __IAmDanny__ – có 2 dấu _ mỗi bên)

IP: tazomc.net