Bản Cập Nhật Thời Đại Nông Dân

Bản cập nhật 11/9 (Thời Đại Nông Dân) này là bản cập nhật bổ sung giữa tháng 9, thay đổi chủ yếu sẽ liên quan đến Shop, nó cũng sẽ thay đổi phong cách cày của nhiều người chơi 1/ Điều Chỉnh Giá Trên Shop Chủ yếu sẽ là giảm giá khoáng sản & tăng Read more about Bản Cập Nhật Thời Đại Nông Dân[…]

IP: tazomc.net