Pixelmon 8.1.2 Update

Added new Pokémon: Added Clobbopus Added Grapploct Added Cramorant Added Arrokuda Added Barraskewda Added Galarian Corsola Added Cursola Added Galarian Zigzagoon Added Galarian Linoone Added Obstagoon Added Galarian Weezing Added Galarian Darumaka Added Galarian Darmanitan Added Sizzlepede Added Centiskorch – Also referred to as nope. Added Falinks Added Toxel Added Toxtricity – Amped and Low-Key Read more about Pixelmon 8.1.2 Update[…]

Bản Cập Nhật Thời Đại Nông Dân

Bản cập nhật 11/9 (Thời Đại Nông Dân) này là bản cập nhật bổ sung giữa tháng 9, thay đổi chủ yếu sẽ liên quan đến Shop, nó cũng sẽ thay đổi phong cách cày của nhiều người chơi 1/ Điều Chỉnh Giá Trên Shop Chủ yếu sẽ là giảm giá khoáng sản & tăng Read more about Bản Cập Nhật Thời Đại Nông Dân[…]

IP: tazomc.net