Cập nhật mới tại HUB

Để cập nhật và cải thiện sự hỗ trợ tại Minetazo.com, Staff đã triển khai chức năng trợ giúp tại hub (cuốn sách trên thanh hot bar)

Cầm và right click sẽ hiện lên 1 thanh hỗ trợ

Mình chỉ lia chuột vào 1 cái làm ví dụ thôi nhé,phía dưới nó có dòng -> click vào lấy link khôi phục,khi click,link sẽ hiện lên chat

Hãy click vào

Bấm vào chỗ Copy to Clipboard và lên google chrome,cốc cốc,… và paste vào

Cuối cùng enter là sẽ hiện ra trang 😀

Ngoài chức năng mình đưa trên bài viết, còn nhiều chức năng khác,hãy vào khám phá nhé 😀

IP: minetazo.com

Trả lời

IP: tazomc.net