Cập nhật giảm lag | Skyblock

Bản cập nhật giảm lag tại OP Skyblock & Free Skyblock

1/ Toàn bộ Item trong 1 bán kính nhất định khi ném xuống đất sẽ được Stack lại dựa trên loại & tên. Khi treo farm sẽ không bị mất đồ, nó chỉ stack lại nên bạn nhìn thấy ít hơn

2/ Toàn bộ Mob trong 1 bán kính nhất định sẽ bị stack lại dựa trên loại và tên

3/ Spawner cùng loại sẽ Stack lại, click chuột phải vào spawner để xem có bao nhiêu spawner đã được stack

4/ Tăng số Hopper giới hạn mỗi đảo từ 15 -> 20

5/ Tăng số Spawner giới hạn mỗi đảo từ 4 -> 6

6/ Ngoài ra, bạn cần suy nghĩ kĩ trước khi đặt Spawner vì giờ đây, đặt Spawner sẽ bị tính phí (Đập thì không bị tính phí)

– Zombie, Skeleton, Creeper, Nhện, Bò, Gà, Cừu, Heo: $300/lồng

– Mực: $500/lồng

– Enderman, Slime, Chó sói, mèo, ngựa: $800/lồng

– Zombie pigman: $1200/lồng

– Thỏ: $1300/lồng

IP: tazomc.net