Cập Nhật Dungeon Newbie |

Hôm nay 15/8, ra mắt Dungeon Newbie tại TownyRPG, quái sẽ vừa sức với Newbie và quái sẽ không đánh trả. Ngoài ra, cũng sẽ có Set đồ cho Dungeon Newbie với 2 cấp độ (Nâng cấp). Vì là đồ cho Newbie nên sẽ khá yếu so với mặt bằng chung các đồ khác của Dungeon

Dungeon Newbie sẽ chia ra thành 4 khu vực tương ứng với 4 tên quái ở hình dưới. Bạn có thể đến dungeon này bằng lệnh /warp DungeonNewbie tại đây, quái sẽ có máu và giáp thấp hơn so với toàn bộ quái trong dungeon, nếu bạn mới đến TownyRPG, bạn nên bắt đầu từ đây. Sau khi cày đủ đồ, bạn hãy đổi đồ Newbie [Dungeon]. Hoàn thành 2 cấp đồ Newbie, bạn sẽ sẵn sàng để chinh chiến trên các “Mặt trận” Dungeon khác.

IP: tazomc.net