Bản Cập Nhật Thời Đại Nông Dân

Bản cập nhật 11/9 (Thời Đại Nông Dân) này là bản cập nhật bổ sung giữa tháng 9, thay đổi chủ yếu sẽ liên quan đến Shop, nó cũng sẽ thay đổi phong cách cày của nhiều người chơi

1/ Điều Chỉnh Giá Trên Shop

Chủ yếu sẽ là giảm giá khoáng sản & tăng giá nông sản, giúp đua Top Money có thể cạnh tranh công bằng hơn, thay vì treo 1 lúc 5 acc AFK Farm hay Xray tìm quặng, giờ đây người chơi sẽ phải bỏ công trồng cây và đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra

Buy: Giá người chơi Mua từ Shop

Sell: Giá người chơi Bán cho Shop

1.1/ Giảm Giá

Coal

 1. Buy: 8

Redstone

 1. Buy: 10
 2. Sell: 1

Lapis

 1. Buy: 20
 2. Sell: 2

Iron

 1. Buy: 30
 2. Sell: 3

Gold

 1. Buy: 60
 2. Sell: 6

Diamond

 1. Buy: 100
 2. Sell: 10

Emerald

 1. Buy: 150
 2. Sell: 15

Coal_Block:

 1. Buy 72

Redstone_Block

 1. Buy: 90
 2. Sell: 9

Lapis_Block:

 1. Buy: 180
 2. Sell: 18

Iron_Block:

 1. Buy: 270
 2. Sell: 27

Gold_Block:

 1. Buy: 540
 2. Sell: 54

Diamond_Block:

 1. Buy: 900
 2. Sell: 90

Emerald_Block:

 1. Buy: 1350
 2. Sell: 135

1.2/ Tăng Giá

Carrot:

 1. Buy: 70
 2. Sell: 7

Potato: (Ăn nhiều khoai tây sẽ bị mapdjt giống Xuân)

 1. Buy: 50
 2. Sell: 5

Wheat:

 1. Buy: 60
 2. Sell: 6

Beetroot:

 1. Buy: 80
 2. Sell: 8

Tất cả các loại Sapling:

 1. Buy: 60
 2. Sell: 6

Apple:

 1. Buy: 60
 2. Sell: 6

Riêng SB2 (OP SB) – Sweet_Berry

 1. Buy: 100 
 2. Sell: 10

2/ Rương Kho Báu OP Skyblock

Sau 1 thời gian không đình chỉnh và nâng cấp, rương Kho Báu tại OP Skyblock dần lạc hậu so với các game còn lại. Nên bản cập nhật này sẽ nâng cao trải nghiệm rương kho báu tại game này.

 • Lượt bỏ đồ cũ & lỗi thời
 • Bổ sung thêm nhiều đồ quý/hiếm mà không thể kiếm được
 • Bổ sung Gem Particle & Gem Piece dùng đổi Gem Stone (Gemstone khá khó ra) Nhìn chung là tăng tỉ lệ có Gemstone
IP: tazomc.net