Sự Kiện “Thả con tép, bắt con tôm”

Đang tải… Ngày 1 (21/8/2021) Số may mắn: 3 Danh sách người trúng: _ductv1203_, RoCloudz  Ngày 2 (22/8/2021) Số may mắn: 9 Danh sách người trúng: Ngày 3 (23/8/2021) Số may mắn: Danh sách người trúng:  Ngày 4 (24/8/2021) Số may mắn: Danh sách người trúng:  Ngày 5 (25/8/2021) Số may mắn: Danh sách người trúng:  Read more about Sự Kiện “Thả con tép, bắt con tôm”[…]

Giải thưởng TOP nạp thẻ

Giải Thưởng: ۝ Top 1 : Logo top nạp thẻ tháng + 400 points ۝ ۝ Top 2 : Logo top nạp thẻ tháng + 300 points ۝ ۝ Top 3 : Logo top nạp thẻ tháng + 200 points ۝ Đặc Quyền Logo: ۝ Được khuyến mãi 30% khi nạp thẻ ۝ ۝ Được ưu tiên xét duyệt trước khi đăng ký Read more about Giải thưởng TOP nạp thẻ[…]

Pixelmon 8.1.2 Update

Added new Pokémon: Added Clobbopus Added Grapploct Added Cramorant Added Arrokuda Added Barraskewda Added Galarian Corsola Added Cursola Added Galarian Zigzagoon Added Galarian Linoone Added Obstagoon Added Galarian Weezing Added Galarian Darumaka Added Galarian Darmanitan Added Sizzlepede Added Centiskorch – Also referred to as nope. Added Falinks Added Toxel Added Toxtricity – Amped and Low-Key Read more about Pixelmon 8.1.2 Update[…]

IP: tazomc.net